Zaproszenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Z ogromną przyjemnością zapraszam Was do Poznania, na Konferencję Radioterapia interwencyjna – spotkanie po ABS 2019. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7.09.2019 r. w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Zjazdy Amerykańskiego Towarzystwa Brachyterapii (ABS) są jednym z dwóch światowych wydarzeń (obok kongresów i spotkań GEC-ESTRO), na których przedstawia się najnowsze zdobycze wiedzy o brachyterapii nowotworów. Odbywają się corocznie od wielu lat, uczestniczy w nich coraz więcej lekarzy i fizyków z całego świata. Niewątpliwie, ze względu na odległość i wysokie koszty uczestnictwa, nie wszyscy Polacy mogą w nich regularnie uczestniczyć. Chcielibyśmy organizując warsztaty przybliżyć możliwie największej liczbie Koleżanek i Kolegów wybrane zagadnienia i najważniejsze wystąpienia ze Zjazdów ABS.

Konferencja skierowana jest do onkologów radioterapeutów, fizyków medycznych, elektroradiologów oraz innych specjalności zaangażowanych w opiekę nad pacjentem onkologicznym i zajmujących się na co dzień tematyką brachyterapii. Ma na celu wymianę poglądów na tematy związane z leczeniem onkologicznym, wielodyscyplinarnym, fizyką medyczną oraz radiobiologią w oparciu o doniesienia zaprezentowane podczas konferencji ABS, która odbędzie się w Miami (USA) w dniach 13-15.06.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do Poznania i do zobaczenia we wrześniu 2019 r.

dr n. med. Marek Kanikowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego