Komitet Naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego: dr n. med. Marek Kanikowski

Członkowie:
mgr Grzegorz Bielęda
dr n. med. Ewa Burchardt
dr  Artur Chyrek
dr n. med. Marcin Hetnał
dr n. med. Sylwia Kellas-Ślęczka
dr n. med. Piotr Wojcieszek