Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny:

Sylwia Ciesińska
Kamila Przybylska
Dorota Zwierzchowska