Rejestracja

Uwaga: W terminie 14 dni roboczych od momentu rejestracji należy uiścić opłatę konferencyjną, w przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie wykreślone z listy uczestników.


* - Pola wymaganePozostało miejsc wolnych 102.

Opłata rejestracyjna
Typ uczestnictwa:*
Zwolnienie z podatku VAT:*
Zwolnienie z podatku VAT przysługuje podmiotom opłacającym szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych. Uczestników korzystających z tej opcji prosimy o wypełnienie oświadczenia i załączenie skanu pisma.
Skan oświadczenia:*
Udział w kolacji:*
Opłata rejestracyjna: PLN

Dane uczestnika
Imię:*
Nazwisko:*
E-mail:*
Nazwa instytucji/firmy:*
Adres:*
Kod pocztowy:
Państwo:*
Miasto:*
Telefon kontaktowy:*

Dane do faktury:

Nazwa:*
Adres:*
Kod pocztowy:*
Miasto:*
NIP:

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: